test

Drie valkuilen bij overdragen van een familiebedrijf

Uw zaak achterlaten is geen sinecure. U heeft heel wat opgebouwd en zoekt dan de beste manier om de opvolging door de volgende generatie zo vlot mogelijk te laten verlopen.

Het is niet enkel uw dagtaak die u vaarwel zegt, maar ook uw sociaal netwerk en vaak uw passie. Let daarom goed op de drie valkuilen bij een bedrijfsoverdracht binnen de familie.

1. De illusie dat een goed contract volstaat.

Het proces van een opvolging is meer dan enkel letters op papier, het vraagt ook aandacht voor de menselijke kant van het verhaal.

Een duidelijk contract vermijdt veel misverstanden, maar het vervangt niet het goede wederzijds begrip en respect dat nodig is om de overdracht vlot te laten verlopen. Alle partijen moeten zich volledig kunnen vinden in de overeenkomst, ook het deel van de familie dat niet in het bedrijf stapt. Als overdrager moet u de nodige luisterbereidheid en flexibiliteit tonen naar iedereen.

2. Pas op voor overcontrole.

Familiale opvolging omvat twee delen: de machtsoverdracht en de eigendomsoverdracht. Beide vallen niet noodzakelijk samen. Deze scharniermomenten zijn vaak emotionele momenten voor u als overlater. Vooraleer één van deze stappen gezet wordt, moet u met uw opvolger duidelijke afspraken maken. De leiding overdragen, maar tegelijk als eigenaar nog alle macht opeisen, werkt verstikkend voor een vlotte overdracht.

Als overdrager kan u wel als mentor of coach optreden. U blijft de opvolger nog een periode begeleiden na de overdracht. Belangrijk hierbij is dat de opvolger in alle vrijheid eigen beslissingen kan nemen. Spreek op voorhand ook een tijdstip af waarop u het roer definitief uit handen geeft en neem zo op een elegante en efficiënte manier afscheid van de onderneming.

3. Houd niet alles binnen de familie.

Vaak brengt externe begeleiding objectiviteit in het traject van overname. Een expert helpt door het stellen van de juiste vragen. De antwoorden verschillen van familie tot familie, maar door die goed te bespreken, komt u tot een oplossing. Zo komen jullie tot duidelijke, ambitieuze en positief geformuleerde visie. Die is belangrijk omdat die zorgt voor enthousiasme bij de nieuwe generatie, voor waardering bij de overdragende generatie en voor betrokkenheid bij de medewerkers. Deze visie kan dan vertaald worden in duidelijke engagementen voor iedereen.

Wat gebeurt er met uw familiebedrijf als u eruit stapt?

Uw accountmanager maakt graag tijd voor een gesprek.

 

dinsdag 17 oktober 2017