test

We kijken 150 tot 200 jaar vooruit

Wie zijn nalatenschap organiseert, organiseert een toekomst waar hij zelf nooit helemaal deel van zal uitmaken. Landschapsarchitect Benoît Fondu zit in dezelfde situatie. Ook hij maakt de voltooiing van zijn werk nooit helemaal mee...

We duiken in een boeiend verhaal over dierentuinen, wauw-effecten en een uitgesproken visie.

Benoît Fondu schetst meteen de schaal van de projecten waar hij en zijn team aan werken. Die is enorm. “Voor elk landschapsproject schrijven we een beheersplan uit. Daarbij denken we 150 tot 200 jaar vooruit”, vertelt hij. Is een beheersplan zoiets als een successieplan? “Het is heel gelijkaardig. Ook wij stellen een gedetailleerde stand van zaken op, creëren een eindbeeld en bepalen hoe we daar kost-efficiënt zullen geraken.”

Wat is landschapsarchitectuur?

“Wat wij doen, is een kunstzinnig landschap creëren. Dat betekent niet dat we kunstenaars zijn, maar wel dat we een landschap scheppen. Het zijn geen natuurlijke gebieden waarin we werken. We maken iets dat mooi én productief is. We werken bijvoorbeeld regelmatig voor wijngaarden in Frankrijk. Daar willen we een wauw-effect opwekken. De kwaliteit van het landschap moet een reflectie zijn van de kwaliteit van de wijn. Ons ontwerp is daarom niet enkel esthetisch, maar ook productief. We maken er een mooi geheel van, gebruikmakend van de technieken van bos- en landbouw. Bezoekers van het château vertoeven langer op het domein en worden minder verleid om andere wijngaarden te bezoeken.” Benoît spreekt over goed huisvaderschap. “We grijpen niet roekeloos in op het landschap, maar maken doordachte keuzes. We houden rekening met alle variabelen, nemen geen onnodig risico’s en denken op lange termijn. Een beetje zoals een goede huisvader waakt over het huishoudbudget dus.” De grondbeginselen van deze filosofie gaan terug tot de vroege 17e eeuw.

Handen uit de mouwen

Hij benadrukt dat zijn vak levende materie is. “Er moet gewerkt worden. Je kan nooit zeggen: nu is het klaar en binnen 30 jaar plukken we de vruchten. Alles evolueert en je moet kunnen bijsturen.” Net als bij successieplanning? “Helemaal hetzelfde, als de omstandigheden veranderen moet je reageren. Opvolging en onderhoud zijn erg belangrijk voor ons.”

Niet visionair, maar wel met visie

Een beheersplan gaat eeuwen mee. De volledige realisatie van zijn ontwerpen zal Benoît zelf niet meemaken. Staat hij daarbij stil? “Zeker, maar ik heb het geluk te mogen werken met mijn verbeelding.

Ik teken iets dat ik nooit zal zien, maar dat maakt ons vak net interessant. We zijn geen visionairen, maar hebben wel een visie.” Dan moet je vertrouwen hebben dat die visie en de bijhorende richtlijnen correct uitgevoerd worden. “Daarom is het voorbereidende werk zo belangrijk.

Wat goed doordacht is, doorstaat de tand des tijds”, legt Fondu uit. “Kijk naar het Atomium: dat staat er nog. Of de Zoo van Antwerpen. Het masterplan voor de uitbereiding van de Zoo hebben wij geschreven. Dat deden we volgens de originele ontwerpprincipes uit 1843. Die houden dus al meer dan 175 jaar stand.”

Wat goed doordacht is,
doorstaat de tand des tijds.
Copyright KMDA - Jonas Verhulst

Copyright KMDA - Jonas Verhulst

In 6 stappen naar een beheersplan

Benoît Fondu leidt ons door de verschillende stappen. Naast de verticale lijn vindt u telkens de link met successieplanning.

Stap 1: Opmeten van de bestaande situatie

“We beginnen met een doorgedreven analyse van het domein, zowel architecturaal als natuurlijk. Het hele terrein brengen we in kaart. We meten de oppervlakte, maken een inventaris van de vegetatie, ontleden de bodem, enzovoort. Een gedegen onderzoek, want we moeten perfect weten wat we in handen hebben.”
Hoe ziet uw nalatenschap eruit?
Successieplanning begint ook met terreinkennis. Eerst kijken we of er voldoende rentenierskapitaal is. Zo bent u zeker van van uw financiële onafhankelijkheid. In functie daarvan bekijken we uw nalatenschap. Voor het vermogen dat u later niét nodig hebt, wordt successieplanning immers interessant. Hiervoor maken we een doorlichting van uw roerend en onroerend vermogen en brengen we de erfgenamen in kaart.

Maak een afspraak.


Stap 2: Sterktes en zwaktes bepalen
“Na de analyse van het terrein gaan we op zoek naar de sterktes en zwaktes ervan”, vervolgt Benoît Fondu, “om het terrein echt te begrijpen”. Enkel dan kunnen we een visie voor de toekomst ontwikkelen. Dat is geen makkelijk opdracht, want onze beslissingen moeten 150 jaar en langer meegaan. We houden rekening met klimaatverandering, boomziektes, waterhuishouding en alles wat redelijkerwijs in te calculeren is.”
Waar zitten de zwaktes in uw nalatenschap?
Kunnen er problemen opduiken met de erfenis? Komt uw nalatenschap bijvoorbeeld niet toe aan wie u in gedachte had? Vindt u de erfbelasting op uw nalatenschap te hoog? Of strookt uw oude successieplanning niet met de nieuwe spelregels van het erfrecht.

Stap 3: Waardebepaling
Benoît gaat verder. “Na de sterktezwakte-analyse volgt de waardering van de verschillende onderdelen. Dat is belangrijk, want vergeet niet dat we werken aan een mooi én productief landschap. De opbrengsten uit het goed maken integraal deel uit van het beheersplan.”
Opgepast: taxatie in zicht
Bij successie zit de waardering van uw vermogen vervat in de eerste stap: de doorlichting. Dat moet ook, want hierover hebben we snel duidelijkheid nodig. De waarde van uw vermogen bepaalt immers de hoogte van de erfbelasting die uw erfgenamen zullen moeten betalen.


Stap 4: Programma van eisen
“Waar willen we naartoe?” Benoît Fondu vertelt dat hij samen met de klant bespreekt wat het einddoel is. “Die toekomstvisie toetsen we aan de realiteit van het terrein. Om de mogelijkheden correct in te schatten zijn de voorbereidende stappen – opmeting, sterktezwakte- analyse en waardebepaling – onontbeerlijk. Kunnen we bereiken wat we voor ogen hebben? Op die vraag moeten we in deze fase een antwoord vinden.”
Wat als u niet aan successieplanning doet?
U kent nu de precieze inhoud van uw nalatenschap en wie uw erfgenamen zijn. Als u niets doet, steken de eerder gedetecteerde ‘problemen’ de kop op. Het is aan u om in deze fase te bepalen of het de moeite is daar iets aan te doen. En zo ja, welke zaken u wenst aan te pakken.

Stap 5: Naar de tekentafel
“Van deze fase geniet ik enorm”, vertelt Benoît Fondu met zichtbaar genoegen. “Ik laat mijn verbeelding los en bedenk hoe het landgoed er in de toekomst zou kunnen uitzien. Ik teken een plan uit, vergelijk oud en nieuw en zorg ervoor dat het domein aan de hedendaagse eisen voldoet. We creëren een eindbeeld en berekenen wat het zou kosten om dat te bereiken. Welke budgetten zijn er nodig?”
De impact berekenen
Als u beslist aan successieplanning te doen, bepaalt het erfrecht de mogelijkheden. De wetgever laat echter toe om via een schenking, testament, erfovereenkomst of aangepast huwelijkscontract richting te geven aan uw nalatenschap. In functie van uw doelstellingen zal Bank Van Breda de opties uitstippelen. Voor elke optie berekenen we de impact.


Stap 6: Meesterlijk masterplan

Benoît Fondu pikt opnieuw in. “Dit is het sluitstuk, een totaalplan. Het is alles wat nodig is om het eindbeeld te realiseren. Het masterplan houdt rekening met het programma van eisen, de waardebepaling, de analyses, de financiële draagkracht van het project. Ook de verschillende fases waarin gewerkt zal worden staan in het masterplan. Welke boom moet wanneer gekapt worden bijvoorbeeld. Het is een heel gedetailleerd plan waarin elke projectfase uitgeschreven wordt.”

Persoonlijk financieel traject
Het ‘persoonlijk financieel traject’ is uw masterplan. Het is een stappenplan voor een zorgeloos pensioen. Samen met uw account manager bepaalt u welk kapitaal nodig is, en hoe u dat zal realiseren.


Het gras blijft groeien
“Onderhoud en opvolging zijn cruciaal in ons vak”, vertelt Benoît. Er moet gewerkt worden zei hij eerder al. Dat was geen overdreven bewering. “We volgen onze projecten op in de tijd. Dat is onze sterkte, maar het is ook noodzakelijk.” Landschapsarchitectuur betekent de handen uit de mouwen steken. “Iedereen die een tuin heeft, weet wat dat betekent. Alleen al voor het maaien van het gras moet je bij de les blijven. Met sommige klanten werken we al 25 jaar samen. Dat is niet ongewoon. En ik zeg 25 jaar omdat we nog geen 35 jaar bestaan.” Hierin herkennen we opnieuw het goede huisvaderschap. Is bijsturing soms nodig? “Zeker, we observeren voortdurend. We houden nauwlettend in de gaten hoe een bestand evolueert en verfijnen onze aanpak. Nu heerst er bijvoorbeeld een bomenziekte die de es aantast. Dat hebben we niet in de hand, maar is een economisch ramp voor de eigenaars.”

Durf bijsturen. Een regelmatige controle brengt gemoedsrust.
Ook bij successie hou je maar beter rekening met wijzigende omstandigheden. Uw gezinssituatie verandert. U plant een nieuwe grote investering. U start een nieuwe vennootschap. Het heeft allemaal invloed op uw nalatenschap. Een regelmatige check-up is aangewezen. Zo bent u gerust dat uw nalatenschap in lijn blijft met uw situatie.

 

Maak een afspraak.

 

 

 

woensdag 26 september 2018