test

8 economische trends voor 2018

Hoe evolueert de macro-economie? Steven Andries analyseert de trends, geeft zijn mening en prognoses voor het komende jaar.

1. Economie EU

Onze opinie

 • Voorzichtig positief.
 • Kans om historische schuldenlast weg te werken.

Status 2017

 • Positiever dan verwacht.
 • Een economie die niet te sterk en niet te langzaam groeit met een beperkte inflatiedruk en een relatief lage werkloosheid.
 • Hoger vertrouwen, zowel bij consumenten als producenten.

Prognose 2018

 • Stabiele maar lichte groei.
 • Lichte stijging van productiviteit.
 • Verder herstel zuiderse EU-lidstaten.

2. Inflatie eurozone

Onze opinie

 • Ondanks de lage werkloosheid blijft de inflatie structureel laag.
 • Een beperkte inflatie kan zorgen voor een stabiele omgeving voor zowel aandelen- als obligatiemarkten.

Status 2017

 • Deflatie is verdwenen.
 • Er is lichte inflatie ontstaan.
 • Deze blijft echter nog ver onder de doelstellingen van de Europese Centrale Bank (ECB).

Prognose 2018

 • Inflatie blijft laag, zelfs onder de ECB-doelstelling van 2%.

3. Werkloosheid EU

Onze opinie

 • De cijfers zien er goed uit maar welke realiteit zit erachter?
 • Welk soort jobs komen erbij? Vaak uitvoerend werk tegen beperkte lonen wat zorgt voor een beperkte onderhandelingsmarge voor deze groep van de arbeidsmarkt.

Status 2017

 • Dalend tot het laagste niveau sinds jaren.
 • In de VS zelfs dicht tegen het maximaal haalbare niveau van tewerkstelling.

Prognose 2018

We verwachten een verdere licht dalende trend onder impuls van de lichte economische groei.

4. Euro

Onze opinie

 • De verdere Brexit onderhandelingen kunnen een belangrijke impact hebben op de koers van de euro. Voorlopig maken de markten zich hier nog niet echt ongerust over.
 • Een sterke euro maakt onze export duurder.

Status 2017

 • Relatief sterk ten opzichte van USD en GBP.
 • De euro steeg sterker door dan verwacht.
 • Europese Centrale Bank (ECB) plant geen nieuwe renteverhogingen tot 2019.

 

Prognose 2018

We verwachten een stabiel koersverloop op basis van de resultaten van 2017.

5. Dollar

Onze opinie

 • Een zwakke dollar beperkt de Europese export.
 • De renteverhogingen van de Federal Reserve zijn ten nadele van de euro.
 • De hoge groeiverwachting van de Amerikaanse economie is ongezien waardoor de kans groot is dat deze niet wordt ingelost.

Status 2017

 • Een zwakkere dollar is goed voor de Amerikaanse export.
 • Federal Reserve bouwt balans verder af.
 • Amerikaanse aandelenmarkt staat op recordniveaus: correcties zijn dan ook niet uit te sluiten.

Prognose 2018

 • De dollar blijft verder onder druk.
 • Negatieve verrassingen zijn waarschijnlijker in de VS dan in de EU.

6. Europese rente

Onze opinie

 • We zien ruimte voor een beperkte stijging, maar geen spectaculaire sprong.
 • Voor de aandelenbeurzen is dit een gunstig klimaat want geld is relatief
  goedkoop beschikbaar voor bedrijven.


Status 2017

 • Kortetermijnrente blijft structureel laag, gestuurd door ECB.
 • Lage inflatieverwachting zorgt voor een lage rente op lange termijn.

 

Prognose 2018

 • Beperkte stijging in 2018.
 • Geen structurele stijging voor de eerste jaarhelft van 2019.

7. Energie en grondstoffen

Onze opinie

 • De olieprijs hangt af van de productiebeperking door de OPEC-landen en de ontwikkeling van schalie-olie in de VS.
 • Goud was succesvol in dollartermen, niet voor eurobeleggers. Verdere rentestijgingen in de VS kunnen druk zetten op de toekomstige goudprijs.
 • Palladium was de best presterende grondstof in 2017, met een prijsstijging van bijna 50% in dollartermen.

Status 2017

 • De olieprijs blijft een belangrijke factor in de economie.
 • Stijgingspotentieel van olieprijs is beperkt.

Prognose 2018

Verwachte prijs rond OPEC-prijs.

8. International politiek

Onze opinie

 • Nieuwe internationale machtsverhoudingen ontstaan door manifestere rol van China op de voorgrond van de internationale politiek.
 • De wereldwijde schuldgraad heeft een zware crisis veroorzaakt maar er is weinig veranderd waardoor deze dreiging opnieuw reëel kan worden.


Status 2017

 • De schuldgraad in de VS blijft de begrotingen verder onder druk zetten in 2017.
 • De ongebreidelde kredietverlening (overheid, bedrijven en particulieren) in China baart zorgen.

Prognose 2018

 • Chinese economie groeit met 7% maar de enorme schuldgraad is bedreigend.
 • Geopolitieke spanningen kunnen grondstofprijzen en economie beïnvloeden.

dinsdag 23 januari 2018