test

10 tips om te voorkomen dat uw erfenis een ergernis wordt

Het is van belang dat u uw successie grondig voorbereidt. Daarom bieden wij u 10 tips aan opdat uw nalatenschap op een serene wijze bij de juiste erfgenamen aankomt.

1. Geef u niet bloot voor het slapengaan
Aan successieplanning doen, staat niet gelijk aan 'alles' zomaar wegschenken. Een gezond evenwicht tussen vermogen 'doorschuiven' naar de volgende generatie en uw persoonlijk rentenierskapitaal is belangrijk. Zowel uw huidig als toekomstig levenscomfort moet hierbij centraal staan.

2. Stem uw successievoorbereiding af op uw persoonlijk financieel traject
Zorg ervoor dat er voldoende kapitaal overblijft zodat uw eigen financiële behoeften niet in het gevaar komen. Uw persoonlijke financiële toekomst is de basis van waaruit een voorbereiding op successie start. Dit is de juiste volgeorde!  Stem iedere mogelijke ingreep op successievlak af met de gevolgen voor uw persoonlijk financieel traject, uw pensioenkapitaal.

3. Bundel alle documenten en bewaar ze zorgvuldig
Hou alle documenten goed bij: het zorgt voor gemoedsrust! Bewaar bijvoorbeeld de brieven van eenbankgift in een aparte map zodat u later kan aantonen van waar het geld kwam. Het kan u veel kopzorgen én tijd besparen.

4. Overweeg een zorgvolmacht
Voorbereiden van uw successie is meer dan antwoorden op de vraag:  “wat bij een overlijden?”.  We moeten ons ook de vraag stellen :Wat als we plotseling handelingsonbekwaam worden? Vermijd problemen en geef een vooraf bepaalde persoon de bevoegdheid om in jouw naam en voor jouw rekening handelingen met betrekking tot jouw vermogen te stellen.

5. Geef uw kinderen goederen van dezelfde soort
U hebt 2 kinderen en wil voor ieder van hen gelijk doen. Door 100.000 euro beleggingen te schenken aan uw ene kind en aan het andere kind een woning twv 100.000 euro te schenken: denkt u correct gehandeld te hebben. Voor ons huidige erfrecht is dit echter niet zo vanzelfsprekend want op het moment van uw overlijden worden beide schenkingen opnieuw gewaardeerd: aan de waarde op dat moment. Dit kan voor een ongelijkheid zorgen.

6. Organiseer de verdeling van uw inboedel
Wie krijgt de ring van moeder? Wie het zelfportret van vader? Dit soort zaken dragen vaak een emotionele waarde voor de nabestaanden.  Dit kan zorgen voor zware emotionele discussies. Bespreek ook die zaken in het kader van uw nalatenschap. Niets is vanzelfsprekend bij een successieplanning!

7. Regel vooraf de opvolging in uw familiebedrijf
Om de continuïteit in het bedrijf te bewaren zijn goede afspraken nodig. Begin tijdig want ook hier komt vaak een grote emotionele waarde bij kijken. Zit dus op voorhand samen met uw kinderen. Wie wil het bedrijf verderzetten? Wie is daar het meest voor geschikt? Wat met de kinderen die niet geen interesse hebben in het familiebedrijf? Kan je andere kinderen op een andere manier compenseren? Of geeft u alle kinderen evenveel aandelen en kopen ze elkaar uit? Er zijn verscheidene mogelijkheden om dit op een constructieve manier af te handelen.

8. Generation skipping: uw kinderen én kleinkinderen zijn uw rijkdom
Sla twee vliegen in één klap! U wil uw kleinkinderen laten meegenieten van uw nalatenschap en wil de te betalen erfbelastingen bij uw overlijden verminderen. Dat kan! Stel: uw eigen kinderen hoeven uw erfenis niet omdat ze reeds voldoende financieel onafhankelijk zijn. U kan uw nalatenschap aan uw kleinkinderen toewijzen waardoor u een generatie (én erfbelasting) overslaat. Dit noemen we "generation skipping".

9. ‘Denk, doe’ is de juiste volgorde
Begin tijdig aan het voorbereiden van uw successie. Hier gelden de principes ‘ haast en spoed is zelden goed’ en van ‘uitstel komt afstel’. Begin daarom tijdig na te denken over uw successie. Laat u informeren door experten, bespreek de verschillende opties  met uw partner en handel pas nadat u alle voor-en nadelen hebt afgewogen.

10. Doe een jaarlijkse fiscale check-up
Fiscaliteit is een levende materie: wat vandaag zo is kan morgen anders zijnDenk bij iedere belangrijke financiële beslissing na over de impact op uw successieplanning. Doe minstens eenmaal per jaar een algemene fiscale check-up, vergelijk het met uw jaarlijkse afspraak voor een controle bij de tandarts.

dinsdag 4 juli 2017