test

Nieuwe bank biedt overzicht én inzicht in huidig en toekomstig vermogen.

Vlaming maakt zich meer zorgen om pensioen dan om gezondheid

Antwerpen, 20 juni 2018 – Bijna twee op de drie Vlamingen (64%) maken zich zorgen over hoe ze zullen rondkomen met hun pensioen. De Vlaming ligt vaker wakker van zijn pensioen dan van zijn gezondheid (52%) of zijn werk (30%).

Dat blijkt uit een onderzoek bij 1.000 Vlamingen tussen 38 en 58 jaar oud, uitgevoerd in opdracht van Bank de Kremer, de nieuwe bank die vandaag door Bank J.Van Breda & C° en Delen Private Bank wordt voorgesteld.

Niet minder dan 64% van de Vlamingen geeft aan nood te hebben aan een beter zicht op de financiële situatie na het einde van zijn professionele loopbaan. En daar wil Bank de Kremer een antwoord op bieden, met een nieuwe app, waarmee je kosteloos, anoniem én vrijblijvend een overzicht kan opstellen van je vermogen. Belangrijk hierbij: je hoeft geen klant te zijn bij de bank, de app is er voor iedereen.

Slechts één op de drie werkende Vlamingen tussen 38-58 jaar is op dit moment bezig met zijn financiële situatie na zijn professionele loopbaan. Binnen de leeftijdsgroep 38-44 is dit zelfs maar één op vier. In schril contrast hiermee staat dat 64% van de ondervraagde Vlamingen aangeeft nood te hebben aan een beter zicht op zijn financiële situatie na pensioendatum.

Vier op de tien respondenten stellen dat informatie hierover niet makkelijk te vinden is. Wanneer we meer willen weten, gaan we vandaag het vaakst aankloppen bij de overheid (59%), vertrouwen we op eigen berekeningen (41%) of gaan we af op ons gevoel (21%). 21% van de Vlamingen gaan langs bij hun bank. De info die we vinden of krijgen, blijkt in veel gevallen echter ontoereikend, onduidelijk, tegenstrijdig of niet persoonlijk genoeg.

Het ontbreekt ons dus aan correcte info over onze financiële oude dag. Toch heeft 69% van de werkende Vlamingen een concreet bedrag voor ogen dat hij of zij ter beschikking wil hebben na pensionering: maandelijks netto gemiddeld 1.811 euro per persoon. Als we weten dat het gemiddelde nettopensioen voor werknemers in ons land nauwelijks iets meer dan 1.200 euro bedraagt, dan is er een flinke kloof die overbrugd dient te worden. Om gedurende 30 jaar te voorzien in een maandelijks aanvullend inkomen van 600 euro, dien je al snel zo’n 200.000 euro financieel vermogen op te bouwen.

Bank J.Van Breda & C° en Delen Private Bank introduceren Bank de Kremer

Het antwoord op de zeer duidelijke behoefte aan overzicht en inzicht wordt vanaf vandaag geboden door een nieuwe bank. Bank de Kremer – een initiatief in de schoot van Bank J.Van Breda & C° en Delen Private Bank – ontleent zijn naam aan Gerard de Kremer, de oorspronkelijke naam van Gerardus Mercator. Hij was de befaamde cartograaf die in de zestiende eeuw met zijn nieuwe projectiemethode de basis legde voor kompasgetrouwe kaarten en atlassen die mensen hielpen om de juiste weg te plannen en te vinden.

Bank de Kremer is een bank die vertrekt vanuit een methodiek van structureel vermogensoverzicht om mensen financieel zelfvertrouwen en autonomie te geven.

Bank de Kremer wil klanten helpen overzicht te krijgen in wat ze vandaag hebben en in de toekomst kunnen hebben. Pas als je weet wat er is, weet je wat kan.

Kosteloze en anonieme app, ook voor niet-klanten

In eerste instantie kan iedereen volledig kosteloos een unieke app downloaden. Met deze app, beschikbaar voor iOS of Android, breng je volledig anoniem alle onderdelen van je vermogen in kaart: cashmiddelen, tegoeden op spaarrekeningen, wettelijk pensioen, eventuele groepsverzekering of andere vormen van aanvullend pensioensparen, beleggingen, onroerend goed, kredieten…

Het eigenlijke invullen van de app hoeft niet langer dan een half uur in beslag te nemen. Het resultaat is een gedetailleerd overzicht dat inzicht biedt in je situatie nu én later. Op basis van deze persoonlijke situatie kan je zelf aan de slag om een aantal duidelijke en haalbare doelstellingen voorop te stellen die je kan realiseren door je vermogen te optimaliseren. Wie zich na het invullen van alle gegevens in de app eventueel wil laten bijstaan door deskundige adviseurs bij het beheer en de optimalisatie van zijn vermogen, kan aankloppen bij Bank de Kremer. Iemand die overzicht en inzicht heeft in zijn vermogen, kan in alle gemoedsrust de juiste keuzes maken, dromen realiseren en uiteindelijk van zijn pensioen genieten.

Bank de Kremer gaat van start met netwerk van zes kantoren in Antwerpen, Mechelen, Schoten, Turnhout, Gent en Hasselt. Mieke Janssens, die eerder aan het hoofd stond van Touring Verzekeringen en IC Verzekeringen, wordt CEO van de bank. Bij de voorstelling van de app en de bank vandaag, benadrukte zij vooral de grote behoefte: “Het is ontstellend hoeveel mensen zich zorgen maken om hun pensioen, maar toch niets willen of durven ondernemen om die ongerustheid weg te nemen. Uit alle onderzoek blijkt dat onze app absoluut een antwoord biedt op een prangende behoefte bij een grote doelgroep, die volgens onze berekeningen zo’n 330.000 werkende Vlamingen in de leeftijdsgroep 38-58 telt. We hebben er alle vertrouwen in dat zowel de app als de begeleiding van de bank goed onthaald zullen worden.”

Bank de Kremer kan bouwen op zeer solide fundamenten: de kennis, het inzicht en goed huisvaderschap van Bank J.Van Breda & C° en Delen Private Bank, die al meer dan 20 jaar samenwerken. Beide zijn zeer gedegen banken met een onberispelijke staat van dienst en een hoge cliëntentevredenheid.

Dirk Wouters, CEO van Bank J.Van Breda & C°: “Bank Van Breda helpt ondernemers en vrije beroepen om de juiste financiële keuzes te maken. We zijn hierin zeer succesvol: intussen beheren we een vermogen van 13,4 miljard euro en worden we voor onze dienstverlening beloond met een net promotorscore van 51. Dit is één van de beste cijfers in de Belgische banksector. Met de lancering van Bank de Kremer willen we onze expertise nu toegankelijk maken voor iedereen. Door de app te downloaden breng je in kaart hoe je ervoor staat en kan je met kennis van zaken je privévermogen verder opbouwen of optimaliseren.”

Paul De Winter, CEO van Delen Private Bank: “Wij verwelkomen deze nieuwe bank in onze familie en zetten er graag mee onze schouders onder. Met onze filosofie en ervaring van een goede huisvader hebben we de afgelopen 20 jaar samen met Bank Van Breda al bewezen dat we iets moois kunnen opbouwen.”

Meer info


Het onderzoek werd tussen 5 en 16 maart 2018 uitgevoerd in opdracht van Bank de Kremer door IVOX bij 1.000 werkende Vlamingen tussen 38 en 58 jaar oud, representatief naar leeftijd, geslacht en diploma.